Aluminium fönster och dörr

MB-45 | MB-70 | MB-70HI | MB78-EI

MB-78EI Branddörr

  • Branddörr i systemet MB-78EI karakteriseras av täthet och brandskyddsisolering.
  • Dörrar uppfyller ständigt ökande  europeiska krav när det gäller konstruktionen som avgränsar en zon i en brinnande byggnad från vilken människor kan rymmas på ett säkert sätt.
  • Konstruktionen av MB-78EI är baserad på aluminiumprofiler med isolerande tillägg.
  • Branddörrar har ett lågt U-värde.
  • Systemet möjliggör montering av alla typiska brandsäkra glasrutor med lämpliga klasser.
  • I systemet kan man ha röktäta konstruktioner i flera möjliga varianter.
MB 78

färg

Färger