Aluminium fönster och dörr

MB-45 | MB-70 | MB-70HI | MB78-EI

MB-70HI fönster och dörr

  • Konstruktionen är baserad på det beprövade, uppskattade och välutvecklade systemet MB-70.
  • Värmeisolering är även bättre än i MB-70 systemet.
  • U-värdet på en låg nivå (Uf= från 1,11 till 2,3 W/m2K beroende på använda profiler och tillbehör).
  • Speciella isolerande tillägg är placerade i den centrala isoleringskammaren.
  • Det finns ett brett färgurval i en standardpalett (180 RAL färger).
MB 70 HI

färg

Färger