Trä fönster och dörr

Duoline

  • Duoline är ett modernt fönster som har skapats genom att kombinera trä och aluminium.
  • Fönster i Duoline har en klassisk form av aluminiumkanter.
  • Det yttre aluminiumöverdraget är väderbeständigt och förbättrar fönstrets statiska parametrar samt ljudisolerings- och värmeisoleringsegenskaper.
  • Det finns ett sort urval av färger för både träinsida och aluminiumutsida.
  • Uf =0,79 W/(m2*K)*.

*U-värdet beräknat för paketet 4/18/4/18/4 – 0.5 W/(m2*K) är 0.79 W/(m2*K) för DUOLINE fönster 88mm 1230 x 1480 tillverkat i meranti.

Duoline

trä färger

Trä färger

aluminiumfärger

Färger